Great Engineering Supply

OUR PRODUCT

เกรท เอ็นจิเนียริ่ง เป็นบริษัท ที่มีความชำนาญในงานยางอุตสาหกรรม และ อะไหล่อุตสาหกรรม

          การผลิตยางอุตสาหกรรม เป็นธุรกิจที่มีความสำคัญ ต่ออุตสาหกรรมต่างๆ ในประเทศเป็นอย่างมาก เพราะต้องอาศัยความเข้าใจในการใช้งานของลูกค้า และเพื่อให้งานฝ่ายผลิตดำเนินไปได้อย่างไม่ติดขัด การเลือกใช้บริการของเราจึงเป็นทางออกที่ดีที่สุด เราสามารถผลิตยางอุตสาหกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทุกรูปแบบ 

 

         ยกตัวอย่างเช่น ยางที่ใช้กับ ความร้อนสูง ,เคมี , น้ำมัน หรือ อาหาร รวมทั้งสี และความอ่อนและแข็งของตัวยาง เพื่อให้เหมาะกับการใช้งานประเภทต่างๆ เช่น ใช้งานในลักษณะดูดจับชิ้นงาน หรือใช้ซีลกันรั่ว หรือ กันกระแทก เราสามารถผลิตตามความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทุกขั้นตอน

 

รับขึ้นรูปยางตามแบบ
รับขึ้นรูป ผลิตยาง ตามแบบ

     รับขึ้นรูปยางตามแบบ ทุกประเภท สามารถใช้ได้กับทุกอุตสาหกรร ไม่ว่าจะเป็นเคมี เครื่องสำอาง หรือแม้แต่อาหาร เรื่องยางไว้ใจเราได้เลย

แมคคานิคอลซีล+ (1)
ผลิต และจำหน่าย แมคคานิคอลซีล

ทางบริษัทเรานำเข้า แมคคานิคอลซีล เพื่อจำหน่ายรวมถึงผลิตตามแบบ หรือตามตัวอย่าง ในกรณีที่เป็นแมคคานิคอลซีล แบบพิเศษ หรือว่าหาได้ยากในเมืองไทย

ขึ้นรูปสปริง
อะไหล่อุตสาหกรรมอื่นๆ

นองจากงานยางและแมคคานิคอลซีลแล้ว ทางบริษัทเรายังจำหน่ายอะไหล่อุตสาหกรรมประเภทต่างๆอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นการขึ้นรูปสปริง , กรองอากาศ , กรองน้ำมัน และอื่นๆ 

NBR-Rubber
ขึ้นรูปยาง NBR
อะไหล่ปั๊มน้ำ
ขึ้นรูปงานPu
อะไหล่อุตสาหกรรม

ผลิตยางอุตสาหกรรมตามแบบ

รับผลิต แมคคานิคอลซีล

รับขึ้นรูปเทปล่อน

รับผลิตสปริง

รับผลิตไส้กรอง

รับผลิตเฟือง และขึ้นรูปโลหะ

ลูกค้าของเรา

ลูกค้าที่ซื้อสินค้าและใช้บริการเรา