Great Engineering Supply

Rubber for Industry

ผลิตยาง ตามแบบ รับผลิตชิ้นงานยาง ซีล ซิลิโคน ครอบคลุมทุกงาน ยางอุตสาหกรรม

เรารับ ผลิตยาง ตามแบบ ครบวงจร รับผลิตชิ้นงานยาง ทั้งแบบใช้แม่พิมพ์และ แบบไม่มช้แม่พิมพ์ การรับผลิตของเรายังครอบคลุมยางทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น ซีล ซิลิโคน และอีกมากมาย 

ผลิตยาง ตามแบบ โดยใช้แม่พิมพ์ ( Molding )

การขึ้นรูปโดยใช้แม่พิมพ์นั้นเป็นกระบวนการที่ทำ ให้เกิดทั้งการขึ้นรูป (forming) และคงรูป (vulcanizing)
ผลิตภัณฑ์ในขั้นตอนเดียวกัน ผลิตยาง ตามแบบ โดยอาศัยความร้อนและแรงอัด เริ่มจากการให้ความร้อนแก่แม่พิมพ์ก่อน จากนั้นจึงนำ
ยางคอมพาวด์ไปใส่ลงในเบ้าพิมพ์ เมื่อยางไหลเต็มเบ้าพิมพ์แล้ว ความร้อนจากแม่พิมพ์จะทำ ให้ยางเกิดปฏิกิริยาคงรูป
ต่อไป ผลิตยาง ตามแบบ แม่พิมพ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมสามารถแบ่งได้ออกเป็น 3 แบบ ได้แก่

 1. แม่พิมพ์แบบกดอัด (compression mold)
 2. แม่พิมพ์แบบกึ่งฉีด (transfer mold)
 3. แม่พิมพ์แบบฉีด (injection mold)

รับขึ้นรูปยาง โดยใช้แม่พิมพ์ ( Molding )

รับผลิตชิ้นงานยาง ด้วยการขึ้นรูปด้วยการอัดผ่านดาย (die) นิยมใช้กับผลิตภัณฑ์ที่มีรูปร่างของภาพตัดขวางเหมือนกันตลอดแนวความยาว รับขึ้นรูปยาง เช่น ท่อยาง ยางหุ้มสายเคเบิ้ล ยางขอบกระจก ยางรัดของ เป็นต้น เครื่องมือที่ใช้ในการขึ้นรูปโดยทั่วไป เรียกว่า เครื่องเอ็กซทรูด (extruder) ทั้งนี้เครื่องเอ็กซทรูดนี้สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด ได้แก่

เครื่องเอ็กซทรูด ที่อาศัยแรงอัดจากแรม (ram extruder) และเครื่องเอ็กซทรูดที่อาศัยแรงอัดจากการหมุนของเกลียวหนอน (screwextruder) ผลิตยาง ตามแบบ ซึ่งชนิดหลังนี้เป็นเครื่องเอ็กซทรูดชนิดที่ใช้กันอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน สำหรับยางที่ ขึ้นรูปด้วยวิธีนี้จะเรียกว่าเอ็กซทรูดเดต (extrudate)

ยางอุตสาหกรรม คืออะไร ?

ยางอุตสาหกรรมเป็นวัสดุที่ได้รับความนิยมในอุตสาหกรรมเนื่องจากคุณสมบัติที่ทันสมัยและหลากหลาย บางประเภทของยางมีความยืดหยุ่นที่ดีและคงทนต่อการแตกหรือขาด ในขณะที่อีกประเภทมีความต้านทานต่อสารเคมีและความร้อน ทำให้เหมาะสมในการใช้งานในสภาวะที่ท้าทายต่อวัสดุ

บทบาทของยางในงานอุตสาหกรรม

 1. ป้องกันและทนต่อสภาพแวดล้อม: ยางมีความยืดหยุ่นที่ช่วยป้องกันการกระทบแรงกระแทกและสภาวะที่ท้าทายต่อวัสดุ นอกจากนี้ยางยังสามารถทนต่อสภาพแวดล้อม เช่น ความชื้น อุณหภูมิและสารเคมีได้ดี
 2. ทำให้ผลิตภัณฑ์คงทนและมีความยืดหยุ่น: ในงานอุตสาหกรรมที่ต้องการความยืดหยุ่นและความคงทนต่อการเคลื่อนไหว ยางเป็นวัสดุที่เหมาะสม เช่น ในยางยางยางยางยางยาง ยางยางยางยางยาง ทำให้ผลิตภัณฑ์มีการดัดแปรและยืดหยุ่นได้ตามความต้องการ
 3. การป้องกันและอุดตัน: ยางมีความยืดหยุ่นและความสามารถในการอุดตันที่ดี ทำให้มักถูกนำมาใช้เพื่อป้องกันการรั่วของของเหลวหรือก๊าซ

 
ซิลิโคน อะไหล่ที่สำคัญในงานอุตสาหกรรม

ซิลิโคน เป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติเด่นเรื่องความยืดหยุ่นและความคงทนต่ออุณหภูมิสูง ทำให้เป็นส่วนสำคัญในงานอุตสาหกรรมหลายประเภท รับผลิตซิลิโคน food grade ภายในงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ผลิตยาง ตามแบบ ซิลิโคนมักถูกนำมาใช้เป็นอะไหล่หรือชิ้นส่วนสำคัญในกระบวนการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้:

 1. หุ่นยนต์อุตสาหกรรมและเครื่องจักรอัตโนมัติ: ซิลิโคนถูกนำมาใช้ในหุ่นยนต์และเครื่องจักรอัตโนมัติเพื่อให้มีการเคลื่อนไหวที่สามารถปรับเปลี่ยนได้หลากหลาย รวมถึงความคงทนต่อสภาพแวดล้อมที่ทุกข์สุขยากเช่นอุณหภูมิสูง ซึ่งเหมาะสำหรับงานในโรงงานและสถานที่ที่อันตราย
 2. ซีลและอุปกรณ์กันน้ำและกันฝุ่น: ซิลิโคนมีคุณสมบัติในการป้องกันการรั่วของของเหลวและกันฝุ่นที่มากเหนือกว่าวัสดุอื่น ๆ ซึ่งทำให้มีการนำมาใช้ในการผลิตซีลและอุปกรณ์กันน้ำในงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
 3. ซีลและอุปกรณ์กันรั่วในเครื่องจักร: ในงานอุตสาหกรรมเครื่องจักรหลายชนิด ซิลิโคนมักถูกนำมาใช้เป็นอะไหล่หรือซีลเพื่อป้องกันการรั่วของของเหลวหรือก๊าซภายในเครื่อง โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่ต้องการความคงทนและความยืดหยุ่น เช่น งานกลึงกลมและงานฉีดพลาสติก
 4. ซิลิโคนในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์: ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ซิลิโคนมักถูกนำมาใช้เป็นฉนวนที่ทนต่อความร้อน และเป็นแผ่นซึ่งนำไปปิดฉนวนอุปกรณ์ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อป้องกันการรั่วของความร้อนและฝุ่น

รับผลิต ซีล ยาง ซิลิโคนเป็นอะไหล่ที่มีคุณค่าสูงในการทำให้งานอุตสาหกรรมเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ด้วยความคงทนที่มาพร้อมกับความยืดหยุ่นและความต้านทานต่อสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ซึ่งเหมาะสำหรับการนำมาใช้ในหลายงานอุตสาหกรรมและกระบวนการต่าง ๆ ในปัจจุบันและอนาคต รับผลิตซิลิโคน food grade สนใจติดต่อได้ที่นี่.

การขึ้นรูปยางสำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรม

การขึ้นรูปยาง เป็นกระบวนการสำคัญในการผลิตผลิตภัณฑ์ยางที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมหลายประเภท ผลิตยาง ตามแบบ โดยในกระบวนการนี้จะมีขั้นตอนการผสมส่วนประกอบของยางรวมกับสารเคมีเพื่อให้ได้สมบัติที่ต้องการ และนำมาซักถามของรูปร่างต่าง ๆ ตามความต้องการของผลิตภัณฑ์ นี่คือรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการการขึ้นรูปยางในงานอุตสาหกรรม:

 1. การผสมส่วนประกอบ: กระบวนการขึ้นรูปยางเริ่มต้นด้วยการผสมยางและสารเคมีที่เรียกว่า “เอเจนท์” เข้าด้วยกัน สารเคมีเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการสร้างความยืดหยุ่นและความคงทนให้กับยางในรูปแบบสุดท้าย
 2. การผลิตชิ้นงาน: ผลิตยาง ตามแบบ หลังจากการผสมส่วนประกอบเสร็จสิ้น สารประกอบจะถูกส่งเข้าไปในเครื่องขึ้นรูปที่มีแม่พิมพ์หรือแม่พิมพ์เป็นรูปแบบที่ต้องการ โดยกระบวนการขึ้นรูปอาจใช้วิธีการพ่นแรงดันหรือการอัดร้อยเพื่อให้ยางกระจายเต็มที่และเกิดรูปร่างตามที่ต้องการ
 3. การยัดรูปและเตรียมความพร้อม: หลังจากการขึ้นรูปเสร็จสิ้น ชิ้นงานยางจะถูกยัดรูปเพื่อให้ได้รูปร่างที่ถูกต้องและเหมาะสม บางครั้งอาจมีกระบวนการต่อไปเช่นการตัดหรือการขัดผิวเพื่อให้ได้คุณภาพสูงสุด
 4. การส่งผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน: รับผลิตชิ้นงานยาง หลังจากการขึ้นรูปเสร็จสิ้น ชิ้นงานยางจะถูกส่งผ่านกระบวนการตรวจสอบคุณภาพเพื่อให้มั่นใจว่าได้คุณสมบัติที่ต้องการและไม่มีข้อบกพร่อง
 5. การทดสอบและอนุมัติ: ผลิตภัณฑ์ยางที่ผ่านกระบวนการขึ้นรูปแล้วจะถูกทดสอบเพื่อให้มั่นใจว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมสำหรับงานอุตสาหกรรมที่จะนำไปใช้ นอกจากนี้ยังจะมีการทดสอบความคงทนต่อสภาพแวดล้อมและสภาพแสงแดดหรือสารเคมีที่อาจมีอยู่ในสภาพแวดล้อม
 6. การหล่อรูปและการบรรจุหีบห่อ: หลังจากผ่านการทดสอบแล้ว ผลิตภัณฑ์ยางจะถูกหล่อรูปให้เป็นรูปแบบสุดท้ายและอาจถูกบรรจุหีบห่อให้พร้อมสำหรับการจัดส่งหรือใช้งาน

รับผลิตชิ้นงานยาง การขึ้นรูปยางในงานอุตสาหกรรม ผลิตยาง ตามแบบ มีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากผลิตภัณฑ์ยางมีบทบาทสำคัญในหลายภาคส่วนของอุตสาหกรรม เช่น ยางปูนอุตสาหกรรม ยางซิลิโคน ยางสำหรับอุปกรณ์ยานยนต์ และอื่น ๆ การควบคุมกระบวนการการขึ้นรูปยางเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและความเหมาะสมสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมต่าง ๆ รับขึ้นรูปยาง ซีล ซิลิโคน  อย่างต่อเนื่องและเชื่อถือได้.

ลูกค้าของเรา

ลูกค้าที่ซื้อสินค้าและใช้บริการเรา